STRÁNKA VE VÝSTAVBĚ, SHROMAŽDOVÁNÍ DAT OD KLIENTŮ.