TYPY STŘECH:

PLOCHÉ STŘECHY

TENTO TYP STŘECH JE DEFINOVÁN JAKO STŘECHA SE SKLONEM VNĚJŠÍHO POVRCHU 0-5°.

 • JAKO KRYTINU TĚCHTO STŘECH POSKYTUJEME: ASFALTOVÉ PÁSY, PVC FOLIE, NĚJAKÝ TYP CO DÁDA DOPÍŠE

PŘI VÝBĚRU KRYTINY PLOCHÉ STŘECHY ZÁLEŽÍ NA NĚKOLIKA FAKTORECH, PŘEDEVŠÍM NA PODNEBNÍCH PODMÍNKÁCH (DEŠTĚ, VYSOKÉ A NÍZKÉ TEPLOT),  VYUŽITÍ STŘECHY (POCHŮZNÉ, NEPOCHŮZNÉ A ZELENÉ).

 

TYPY KRYTIN:

 • ASFALTOVÉ PÁSY (ASFALTOVÉ PÁSY NEBOLI LEPENKA PLNÍ FUNKCÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY U PLOCHÝCH STŘECH.
 • PVC FOLIE
 • NĚJAKÝ TYP KTERÝ DÁDA DODÁ

 

ŠIKMÉ STŘECHY

TENTO TYP STŘECH JE DEFINOVÁN JAKO STŘECHA SE SKLONEM VNĚJŠÍHO POVRCHU DO 45°.

 • ZDE JE DŮLEŽITÉ SPRÁVNÉ ZVOLENÍ VAZNÍKŮ/KROVŮ.
 • DÁLE PŘICHÁZÍ NA ŘADU KRYTINA STŘECHY.

 NÁMI NABÍZENÁ VAZNÍKY/ KROVY:

 • ZBÍJENÉ VAZNÍKY
 • PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY
 • VAZNICOVÉ KROVY

KRYTINY:

 • TAŠKY
 • PLECH
 • ŠINDELE
 • PO DOMLUVĚ MOŽNÝ VÝBĚR Z DALŠÍCH TYPŮ KRYTIN